1 Şubat‘ta saat 19, Orient-Institut Istanbul: İnterkültürel Etikte Bir Sorun Olarak Embriyonun Ahlaki Statüsü (Prof. Dr. Dr. İlhan İlkilic), katılım tüm ilgililere açıktır, sunum dili: türkçe.

1 Şubat‘ta çarşamba günü saat 19:00, Orient-Institut Istanbul
İnterkültürel Etikte Bir Sorun Olarak Embriyonun Ahlaki Statüsü (Prof. Dr. Dr. İlhan İlkilic)
katılım tüm ilgililere açıktır
sunum dili: türkçe
eda00571-5cae-4ab8-8391-753cc1c5ca1b