Day: January 18, 2017

1.2.17, davetiye: İnterkültürel Etikte Bir Sorun Olarak Embriyonun Ahlaki Statüsü (Prof. Dr. Dr. İlhan İlkilic)

1 Şubat‘ta çarşamba günü saat 19:00, Orient-Institut Istanbul:  İnterkültürel Etikte Bir Sorun Olarak Embriyonun Ahlaki Statüsü (Prof. Dr. Dr. İlhan İlkilic)   Yaşamın başlangıcı ve embriyonun ahlaki statüsü artık biyoetiğin klasik sorun alanlarından sayılmakta. Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler ve araştırmalar göz önüne alındığında bu alandaki ahlaki soruların giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Diğer taraftan bu uygulamaların […]