Çevrimiçi sunuma davet: Afet ve Siyasal Değişim (Dr. Yetkin Başkavak) Çarşamba, 5 Temmuz 2023, saat 19:00

Sizleri haftaya Dr. Yetkin Başkavak’ın 5 Temmuz 2023, Çarşamba günü saat 19:00’da “Afet ve Siyasal Değişim ” başlıklı sunumuna davet etmekten mutluluk duyuyorum.

Bu sunum Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşecek olan “Afette Toplum, Sağlık ve İnsan” çevrimiçi konferans dizisinin bir parçasıdır.

Zoom linki: https://eu02web.zoom.us/j/9259179927?pwd=cXlyVFNIbExyL2Y0NmlnYnAydlRhdz09

Not: Katılım herkese açıktır. Kayıt gerekmemektedir.

Sunum özeti

Derin insani ve maddi kayıplara yol açan Şubat 2023 depremleri bir yandan da Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biriyle aynı döneme denk geldi. Bu ise yaşanan afetin seçim sonuçlarını etkileyecek düzeyde bir siyasi sonucu olup olmayacağı tartışmasını beraberinde getirdi. Bu sunuşta öncelikle, 2023 seçim sonuçlarının 1999 Marmara depremi sonrasındaki siyasi süreçle karşılaştırması aracılığıyla bu türden doğal afetlerin siyasal değişim yaratma potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Sonrasında ise karşılaştırmalı siyaset çalışmalarının ışığında, afetler ve siyaset ilişkisi demokrasi ve yönetişim kavramları çerçevesinde tartışılacak; böylece toplumların afetlerden korunma çabalarında karşılaştırmalı siyaset çalışmalarının sunabileceği katkıya dair bir çerçeve çizilecektir.

Dr. Yetkin Başkavak, Lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nde, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında aldı. Doktora tezinde demokrasi kavramına yönelik ölçme ve değerlendirme metodolojilerinin eleştirel değerlendirmesini yapan Dr. Başkavak, doktora sürecinde Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulundu. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalışmakta, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasi Rejim Dönüşümleri, Demokrasi ve Kent ile Kalkınma alanlarında dersler vermektedir. Ayrıca sosyal bilimler alanında çeviriler yapan Dr. Başkavak’ın yayınlanmış kitap çevirileri vardır.