Afette Toplum, Sağlık ve İnsan, Çevrimiçi Konferans Dizisi, Haziran-Temmuz 2023

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye’nin güneyi ve orta kesimleri ile Suriye’nin kuzeyi ve batısı, büyük bir depremle sarsıldı ve etkilenenler için ciddi zorluklar yarattı. Tarihi ve çok şiddetli karakteriyle bu deprem, Türkiye’de 11 ilde 13,5 milyon nüfuslu bir bölgeyi etkiledi. Sadece bölgedeki insanların hayatlarını ve yapılarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda etkilenen bölgenin ve Türkiye çapında da farklı toplumsal alanlara da önemli ölçüde etkiledi.

Deprem gibi bir afet meydana geldiğinde ilk başta arama-kurtarma, sağlık gibi devletin kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK) rol almaktadır. Haftalar sonrasında bu denli büyük bir afetin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve sağlık boyutunun tartışılması gündeme gelmektedir.

Orient-Institut Istanbul tarafından düzenlenen “Afette Toplum, Sağlık ve İnsan” başlıklı çevrimiçi konferans dizisi, kriz zamanlarında toplum, sağlık ve insan faktörlerinin kesiştiği noktalarda ortaya çıkan zorlukları ve fırsatları tartışmayı amaçlıyor. Bu kapsamlı derleme, farklı paydaşları bir araya getirerek bu üç faktörün etkileşimlerini derinlemesine inceleme imkanı sunuyor. Oturumlar, çok disiplinli bir perspektiften hazırlanıp, bilim insanları, profesyoneller ve STK temsilcileri gibi konuda uzman kişiler tarafından sunulacaktır. Ayrıca, depremlerden doğrudan etkilenmiş insanlar, konuya özgün bir bakış açısı sunarak, kişisel deneyimlerini paylaşacaklar.

Dr. Melike Şahinol


Konferans programı (Türkiye saati; GMT +3):

Zoom linki: https://eu02web.zoom.us/j/9259179927?pwd=cXlyVFNIbExyL2Y0NmlnYnAydlRhdz09
Not: Katılım herkese açıkr. Kayıt gerekmemektedir.


Salı, 6 Haziran 2023, saat 19:00
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu
London School of Economics Medya ve İletişim Bölümü Konuk Öğretim üyesi
Deprem Haberciliği ve Medya


Çarşamba, 7 Haziran 2023, saat 19:00
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Arslan
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Afetlerde Toplumsal Sağlık: 6 Şubat Depremleri ve Antakya Üzerine
Oto-Etnografik Bir Anlatı


Perşembe, 15 Haziran 2023, saat 19:00
Volkan Sevilgen
M.Sc., Jeofizik Mühendisi, Temblor, Inc.
Depremin Jeofizik ve Sismolojik Değerlendirmesi

Cuma, 16 Haziran 2023, saat 19:00
Şule Nur Orhan
Klinik Psk., World Human Relief
Meriç Mavi
Klinik Psk., World Human Relief
Afet Sonrası Kolektif Travma ve WHR Saha Çalışmaları


Salı, 20 Haziran 2023, saat 19:00
Prof. Dr. H. Tarık Şengül
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü & İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu Üyesi
İstanbul Yönetim Sistemini Deprem/ Afet Odaklı Yeniden Düşünmek


Salı, 4 Temmuz 2023, saat 19:00
Öğr. Gör. Aslı Odman
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Zamana Yayılan Afet: Asbest, Moloz ve Enkaz


Çarşamba, 5 Temmuz 2023, saat 19:00
Dr. Yetkin Başkavak
Yıldız Teknik Üniversitesi,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Afetin Siyaseti: Afetler ve Siyasal Değişime Etkisi