Çevrimiçi sunuma davet:İstanbul Yönetim Sistemini Deprem/ Afet Odaklı Yeniden Düşünmek (Prof. Dr. H. Tarık Şengül), Salı, 20 Haziran 2023, saat 19:00

Sizleri Prof. Dr. H. Tarık Şengül’ün 20 Haziran 2023, Salı günü saat 19:00’da “İstanbul Yönetim Sistemini Deprem/ Afet Odaklı Yeniden Düşünmek” başlıklı sunumuna davet etmekten mutluluk duyuyorum.

Bu sunum Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşecek olan “Afette Toplum, Sağlık ve İnsan” çevrimiçi konferans dizisinin bir parçasıdır.

Sunum İçeriği

Prof. Şengül yapacağı sunumda önce İstanbul Deprem Çalışması için bilim kurulu bünyesinde tanımlanan 7 çalışma alanına ilişkin bilgi verecektir. Deprem Çalışmasında ele alınan boyutlar: mühendislik, planlama/mimarlık, lojistik, ekonomi, sağlık, toplum ve yönetim boyutlarıdır. Sunumda bu boyutlardan biri olan yönetim/toplum boyutlarına yoğunlaşılan sunumda, İstanbul için Depremin bir yönetim/demokrasi sorunu olarak nasıl kurgulandığı ve çalışıldığı aşağıdaki şema ve önerdiği 12 adım üzerinden tartışılacaktır.

Zoom linki: https://eu02web.zoom.us/j/9259179927?pwd=cXlyVFNIbExyL2Y0NmlnYnAydlRhdz09

Not: Katılım herkese açıktır. Kayıt gerekmemektedir.

Prof. Dr. H. Tarık Şengül, Lisans derecesini ODTÜ Şehir Planlama Bölümü’nden (ODTÜ), Yüksek Lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümünden aldı. Doktorasını İngiltere’nin Kent Üniversitesi Kentsel Çalışmalar alanında Hegemonya ve Kent Mekânı: Ankara Örneği başlıklı tezle elde etti.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapan Prof. Şengül, uzun süredir ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalında da dersler veriyor.

Çalışma konuları arasında kent siyaseti, yerel yönetimler, kent yoksulluğu, kentsel jeopolitik ve kentsel sosyal hareketler var. Ulusal ve uluslararası makaleleri yanında, Türkçe olarak İmge Kitabevi tarafından yayınlanan Kentsel Çelişki ve Siyaset ve Muhafazakâr Popülizm başlıklı iki kitap çalışması var.

Akademik çalışmaları yanında geçtiğimiz dönemde Şehir Plancıları Odası Genel Başkanlığı (2008-10) ve Diyarbakır Kenti Nazım İmar Planı Çalışması Koordinatörlüğü (2004-5) görevlerini üstlendi.  Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2050 İstanbul Vizyonu çalışması Eylem Planı ve Deprem Bilim Üst Kurulu çalışmalarını koordine etmektedir.