Çevrimiçi sunuma davet: Afetlerde Toplumsal Sağlık: 6 Şubat Depremleri ve Antakya Üzerine Oto-Etnografik Bir Anlatı (Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Arslan) Çarşamba, 7 Haziran 2023, saat 19:00

Sizleri haftaya Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Arslan’nrn 7 Haziran 2023, Çarşamba günü saat 19:00’da “Afetlerde Toplumsal Sağlık: 6 Şubat Depremleri ve Antakya Üzerine Oto-Etnografik Bir Anlatı” başlıklı sunumuna davet etmekten mutluluk duyuyorum.

Bu sunum Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşecek olan “Afette Toplum, Sağlık ve İnsan” çevrimiçi konferans dizisinin bir parçasıdır.

Zoom linki: https://eu02web.zoom.us/j/9259179927?pwd=cXlyVFNIbExyL2Y0NmlnYnAydlRhdz09

Not: Katılım herkese açıktır. Kayıt gerekmemektedir.

Sunum özeti

Afetlerde devlet ve sivil toplum kuruluşları başta arama-kurtarma, acil yardım, beslenme, barınma ve sağlık gibi temel yardımları sağlayarak çok sayıda insanı hayatta tutmayı amaçlar. Bir sonraki aşamada, afetin yol açtığı fiziki hasar tespit edilip onarılmaya çalışılırken, toplum yaşadığı kayıplar ve yıkımla sağlıklı bir şekilde baş etmeye çabalar. 6 ve 20 Şubat 2023 depremlerinde, Türkiye ve Suriye çok büyük kayıp ve yıkım yaşadı. Bu depremler, Türkiye’nin 11 ilinde 13,5 milyon nüfusu doğrudan etkilerken, binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca bölgede yarattığı hasar ekonomi, ekoloji ve sağlık üzerinde büyük zarara neden olmuş ve sosyal, kültürel ve psikolojik olarak tüm toplumu olumsuz etkilemektedir.

Antakya (Antioch), Türkiye’nin etnik ve dini çeşitliliği, çok katmanlı kültürel dokusuyla kendine has bir kent olarak depremden ağır darbe aldı ve tüm tarihi, sosyal ve kültürel dokusunu kaybetti. Bu konuşmada, Dr. Zerrin Arslan Antakya’da yaşayan bir sosyal bilimci ve akademisyen olarak, yaşadığı depremin toplum ve insan sağlığı üzerine etkilerini oto-etnografik gözlemler aracılığıyla sosyolojik bir perspektiften değerlendirecektir. Bu değerlendirmenin odağını, Antakya ve çevresindeki enkazlar arasındaki yerleşim alanlarında ev, çadır ve konteynerlerde başlayan yeni gündelik yaşam pratikleri ve alışkanlıklar ile kültürel/etnik karşılaşmalar ve ayrışmalar oluşturmaktadır.

Zerrin Arslan, Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. 12 yıl ebelik ve onkoloji hemşireliği yaptıktan sonra lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, doktorasını ODTÜ Sosyoloji bölümünde tamamlayan Dr. Arslan’ın orta sınıf, tüketim, sınır ve göç, sosyal ve kültürel değişim, gündelik yaşam, etnik ilişkiler ve afetlerde iskân üzerine yayınları ve araştırmaları bulunmaktadır. 6 Şubat depremini Antakya’daki evinde yaşamıştır.


Afette Toplum, Sağlık ve İnsan” çevrimiçi konferans dizisinin tüm bilgilerini bu bağlantıdan da ulaşabilirsiniz: https://www.oiist.org/afette-toplum