Lecture Series „Human, Medicine and Society: Past, Present and Future Encounters“ program / „İnsan, Tıp ve Toplum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Buluşmaları“ Konferans Dizimizin programı, 04.12.2019-04.03.2020, 19h, Orient-Institut Istanbul:

Sosyal bilim çalısmalarının, özellikle tıp sosyoloji veya bilim ve teknoloji çalısmalarının (STS, BTT veya BTÇ) ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugüne kadar Türkiye’deki bu tarz çalısmalara daha az dikkat gösterilmiştir.
Orient Enstitüsünde 2015 yılından bu yana “insan, tıp ve toplum” araştırma alanında Türkiye için bu üçlünün arasındaki bağımlılıkları tartışıyoruz. Daha yeni biten sunum dizilerimizin bugünki karşılaştığımız zorlukları düşünürsek ne kadar önemli konulara değindiğimizi anlayabiliriz. Bu tarz araştırmalar ve etkinlikler ilgi gördükçe daha hızlı, tedbirli ve diskur içinde ilerleyebiliriz. Topluma açık programlar üretirsek herkes faydalanır diye düşünüyorum.
Ümit veren ve gittice büyüyen STS TURKEY ağı içinde, bilim, teknoloji ve tıp alanlarında araştırmayı teşvik etme ve araştırmacıları bir araya getirme hedefini belirledik. Söyleyecek, tartışacak çok seyler var. Bilim insanları ve toplum arasında alışverişi teşvik ederek Bilim, Teknoloji ve Tıp alanının (ve onların birbirini etkilemesi) hiç durmadan artan toplumsal öneminin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

1 comment on Lecture Series „Human, Medicine and Society: Past, Present and Future Encounters“ program / „İnsan, Tıp ve Toplum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Buluşmaları“ Konferans Dizimizin programı, 04.12.2019-04.03.2020, 19h, Orient-Institut Istanbul:

Comments are closed.