Day: September 19, 2019

“Siborg Eylemi: Tekno-serebral Öznenin Oluşumu” adlı sunumumu Sosyoloji Kongresinde 21 Eylül 2019, Cumartesi saat 10:45 de sunacağım #teknolojisosyolojisi #sts #siborgeylemi

Bildiri özeti: Beyin ve bilgisayar arasındaki bağlantı, Beyin Bilgisayar/Beyin Makine Arayüzleri (BCI/BMI) kullanılarak gerçekleşiyor (Kübler/ Neuper 2012; Birbaumer et al. 2010). Beyin aktivitesini kullanarak, BCI aracılığıyla sadece yazılım programları değil (BCI) aynı zamanda robotlar (BMI) gibi donanımlar da (Osuagwu et al. 2016) kontrol edebilinir. Bu kapasite, BCI’yı örneğin felçli hastaları tedavi etme sürecinde cazip bir […]