Cyborg Encounters exhibition / Siborg Karşılaşmalar sergisi @STS_Turkey #ststurkey2019 10-12.09. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü #cyborg #DisAbility #CripTechnoscience

Cyborg Encounters

Contributors:  Ayşe Melis Okay, Beyza Dilem Toptal, Burak Kaynar, Burak Taşdizen, Umut Özöver, Öykü Sorgun, Pelin Günay

‘Cyborg Encounters’ offers an experience of a universe; in between past, present and future constituted of hybrids born from the coupling of humans and nonhumans, beyond species and genders. It lives in the duality of integrated circuits and feelings of monachopsis, defying the order of things.

As a placeless local, you will encounter sections from the cyborg universe. In this creation; cyborg is a political, poetic, living or inanimate, digital or mechanical intervention; with or without a body and flesh. In this exhibition, a narrative in which fiction and reality intertwine, cultivates the theories of the cyborg, feminist technoscience, human enhancements, laboratory studies and politics of disability/ability and artifacts.

‘Cyborg Encounters’ had emerged from the readings and discussions during the ‘Qualitative Approaches in STS: Cyborgs and Technobodies’ course lead by Dr. Melike Şahinol within 2018-2019 Academic Year Spring Term at Özyeğin University Design, Technology, and Society graduate program. Works at the exhibition are aiming to introduce the notion of cyborgs to the audience, by taking them on a journey through an imaginary cyborg universe. Referring to the literature in dialogue with the course sessions; each piece at the exhibition emphasizes the uniqueness and authenticity of the cyborgs’ existence with the agency of art and design practices.

 

CyborgEncounters_poster_small

Siborg Karşılaşmalar

Katılımcılar: Ayşe Melis Okay, Beyza Dilem Toptal, Burak Kaynar, Burak Taşdizen, Umut Özöver, Öykü Sorgun, Pelin Günay

‘Siborg Karşılaşmalar’, zamanın dışında; ne geçmişte ve gelecekte ne de şimdide, cins ve cinsiyetin ötesinde, insan ve insan-olmayanın birlikteliğinden doğan melezlerden oluşan bir evren deneyimi sunar. Entegre devrelerin ve bir yere ait olmama hislerinin dualitelerinde, şeylerin düzenine kafa tutarak yaşarlar.

Yurtsuz bir yerli olarak, siborg alemine ait kesitlerle karşılaşacaksın. Bu yaratımda siborg; etten ve kemikten vücut bulmuş veya bulmamış; politik, şiirsel, canlı veya cansız, dijital ve/veya mekanik bir müdahaledir. Bu sergide, kurgu ve gerçekliğin iç içe geçtiği bir hikaye; siborg teorisi, feminist tekno bilim, insan geliştirme, laboratuvar çalışmaları, engellilik/-ebilirlik ve nesne politikaları ile bezenmiştir.

‘Siborg Karşılaşmalar’ , Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum lisansüstü programı kapsamında 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Dr. Melike Şahinol’un yürüttüğü Qualitative Methods in STS: Cyborgs and Technobodies dersinin okumalarından ve bu okumalar üzerine gerçekleşen tartışmalardan ortaya çıkmıştır. Sergideki işler, sergi katılımcısını siborg kavramıyla tanıştırmayı hedefler; bunu katılımcıyı hayali bir siborg evreninde yolculuğa çıkararak yapar. Sergideki her iş, dersin diyalog halinde olduğu alanyazınlara göndermeler yaparak, sanat ve tasarım pratikleri aracılığı ile siborg evrenindeki her bir siborgun tekilliğinin ve biricikliğinin altını çizer.