14 Aralık: Türkiye Insan Genom Projesi (Prof. Dr. Nesrin Özören), Orient-Institut Istanbul, saat 19.00

nesrinozoren