Bilim, Sanat ve İletişim: Kesişimlerde Buluşmak (Yuvarlak masa toplantısı, 21 Ocak 22, saat 17:35, Institut français Türkiye, Istanbul)

Yuvarlak masa toplantısı

Bilim, Sanat ve İletişim: Kesişimlerde Buluşmak

Yuvarlak masa toplantısı katılımcıları
Arsev Umur Aydınoğlu (ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikaları)
Yücel Günal (Grafik Tasarımcı)
Eser Epözdemir (Sanatçı / kültürel üretici)
Merve Şahinol (Sanatçı, Düsseldorf)

Moderatör: Melike Şahinol

Bilim insanları dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya çabaladıkları her alanda, sanatçılar da öznel bakış açılarıyla dünyayı yeniden yaratmak, sorgulamak ve hatta yeniden inşa etmek arzusundadırlar. Sanatçılar, biyo- ve teknobilimlerin bireylere ve topluma yarattığı zorluklarla giderek daha fazla ilgileniyorlar. Teknobilime yönelik bu sanatsal yaklaşımlar, ahlaki, etik ve dini soruları gündeme getirerek kamusal alanda tartışmak için de önemlidir. Bu panelde tam da bu çekişmeli konuları gündeme getirmek istiyoruz. “Hair:y_less Masculinities” başlıklı projemizin sonuçlarını, yeni yayınladığımız Bilim İletişimi kitabımız aracılığıyla sunarak, bilim, sanat ve iletişim alanından uzmanlar eşliğinde kamu açısından anlaşılır ve diyalog odaklı bir iletişimi teşvik etmek istiyoruz.

Kitaba erişim

Şahinol, M., Taşdizen, B., & Başkavak, G. (2022). Hair:y_less Masculinities . A Cartography. Bonn: Şahinol, Melike (in cooperation with perspectivia.net). https://doi.org/10.25360/01-2022-00000

Bu etkinlik Iran Film forumu Ocak 2022’de Institut français Türkiye, İstanbul’da gerçekleşecektir.
Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için: https://tr.filmforum-iran.org/