STS TURKEY 2021 Konferans Programı – STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqdOiorTosGtdGCltbdgJFxInscale5RrH

22 Kasım 2021 GÜN 1

9.30     Açılış

Arsev Umur Aydınoğlu (ODTÜ)

Melek Dosay Gökdoğan (Ankara Üniversitesi)

9.40     Konferans Konuşması

Remzi Demir (Ankara Üniversitesi)

10.20   Ara

10.30    Oturum 1 Panel – Bilim İletişimi

Moderatör Erkan Saka (Bilgi Üniversitesi)

Tirşe Erbaysal Filibeli (Bahçeşehir Üniversitesi), Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul), Şafak Kılıçtepe (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi), Arsev Umur Aydınoğlu (ODTÜ)

11.50   Ara

12.00    Özel Oturum 1 – Teknoloji, Ağlar, Toplum Etkileşimi ve Büyük Ölçekli Toplumsal-Teknik Sistemlerin Dönüşümü
Moderatör Vural Başaran

İskender Gökalp (ODTÜ), Yelda Erden Topal (ODTÜ)
Büyük Ölçekli Toplumsal-Teknik Sistemler: Kavramsal bir Çerçeve

Musa Acar (ODTÜ)
5G, Endüstri 4.0 ve Sanayide Nesnelerin İnterneti

Ali Alperen Boğa (ODTÜ)
Fotovoltaik Sistemlerle Bütünleşmiş Dağıtık Ağ Uygulamaları

Sevil Göktürk (ODTÜ)
Yakıt Hücreli Araçlar (FCV’ler) ve Hibrit Elektrikli Araçlar (HEV’ler): Ulaşım Ağlarına Etkilerinin Karşılaştırması

Berkhan Karadede (ODTÜ)
MW seviyelerinde Enerji Depolama Sistemlerinin Enerji Ağlarına Etkileri

13.15    1. Gün Kapanış

23 Kasım 2021 GÜN 2

9.30     Oturum 2 STS ve Toplumsal Cinsiyet
Moderatör Ömer Faik Anlı

Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul), Burak Taşdizen (Orient-Institut Istanbul), Gülşah Başkavak (Orient-Institut Istanbul)
Cinsiyetlendirilmiş Hijyen: Erkeklerde Saç ve Kıl Bakım Pratikleri

Yelda Erden Topal (ODTÜ), Gülşah Karakaya (ODTÜ), Özgür Kadir Özer (ODTÜ)
Türkiye Güneş Enerjisi Araştırmalarında Cinsiyetin Rolü

Melissa Sivri (Orient-Institut Istanbul)
Türkiye’de Motosiklet Sürücüsü Kadınların Benlik İnşa Sürecinde Instagram Kullanım Pratikleri

10:15   Ara

10:30    Özel Oturum 2 STS Alanında Çokdisiplinli bir Araştırma Pratiği olarak Hidrojen Teknolojileri Çalışmalarının Yeri: Sosyal, Ekonomik, Siyasi, Hukuksal ve Teknik Boyutlarıyla Bir Değerlendirme
Moderatör Melike Şahinol

Arsev Umur Aydınoğlu (ODTÜ), İskender Gökalp (ODTÜ), Yelda Erden Topal (ODTÜ)
Sosyal Bilimlerde Hidrojen Araştırmalarının Yeri: Bibliometrik bir Değerlendirme

Ayşe Şehnaz Kart (ODTÜ) İskender Gökalp (ODTÜ)
Hidrojenle Karbonsuzlaştırma: Teknik, Ekonomik ve Hukuksal Boyutların Çatışması

Volkan Dedeoğlu (South Stream) ve İskender Gökalp (ODTÜ)
Bir İpte İki Cambaz: Hidrojenin Doğalgaz Şebekesine Katılarak Taşınmasının Enerji Sistemi ve Pazarına Yansımalarının Analizi “

11.15   Ara

11.30    Oturum 3 Dijital Bölünme ve Ekonomi
Moderatör Arsev Umur Aydınoğlu

Merve Vural (ODTÜ)
Dijital Bölünme ve Beceri Açıklarını Anlamak: Yeni Dijital Çağın Dijital Bölünme ve Beceri Açıkları Üzerindeki Etkileri

Umut Kaya (ODTÜ)
Yapay Zekâ ve Emek: Yarının Problemlerine Bakış

Gökçe Şenoğlu, Yelda Erden Topal (ODTÜ), B. Hande Gürsoy Haksevenler (Marmara Üniversitesi)
Şehir Ölçeğinde Yenilebilir Enerji Kullanımının Desteklenmesi: İstanbul için Öneriler

Atilla KILINÇ (İTÜ)
 Aktör-Ağ Kuramı Yoluyla Enerji Verimliliği Ağlarının Analizi, Bir Türkiye Örneği

12.30   2. Gün Kapanış

24 Kasım 2021 GÜN 3

9.30     Oturum 4 – Bilim Felsefesi
Moderatör Ali Güney

Umut Morkoç (Adıyaman Üniversitesi)
Bilimin Ticarileşmesi ve Bilim Hakkı

Alper Atasoy (İstanbul Üniversitesi)
J.D. Bernal’in Düşüncesinde Bilim ve Bilimin Toplumsal Örgütlenmesi   

Yasin Karaman (Ankara Üniversitesi), Vural Başaran (Ankara Üniversitesi)
Bohm, Boutroux ve Monod: Nedensellik Tartışmasına Dair Farklı Yaklaşımlar

10.15    Ara

10.25    Oturum 4 STS ve Bilişim Teknolojileri
Moderatör Ali Oğulcan İlhan

Zeki Seskir
Bir STS Araştırma Nesnesi Olarak İkinci Kuantum Devrimi ve Kuantum Teknolojileri

İdil Kula (ODTÜ)
Hukukî Bir Hak Olarak Dijital Self-Determinasyon: Çocuk Perspektifi

Yusuf Yüksekdağ (Bilgi Üniversitesi)
Dijitalleşme ve Veri İlişkileri Etiği

11.15   Ara

11.25    Oturum 5 STS ve Sağlık & Gıda
Moderatör Şafak Kılıçtepe

Gülşah Başkavak (Orient-Institut Istanbul)
 “Şiir gibi Ameliyat Yapmak”: Cerrahide Teknoloji, Zanaat ve Estetik

İsmail Yiğit (İTÜ)
Bilimkurgu Sinemasında Artırılmış İnsan ve Siborg Anlatıları: Ekonomik, Politik, Sosyal ve Etik Değerlendirmeler

Merve Gizem Uğur (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Uykudan Fazlası: Posthüman Çağda Uykunun ve Uykusuz Öznenin Politikleştirilmesi

Candan Türkkan (Özyeğin Üniversitesi)
Cyborg Çiftçiler ve Yeni Agro-Ekolojik İlişkilenmeler: Çiftçilik, Tarım ve Gıdanın Instagram’daki İzdüşümleri

12.30   3. Gün Kapanış

Konferans hakkında detaylı bilgi için: http://ststurkey.net/tr/ststurkey2021/