Day: January 27, 2020

Doktor ↔ Hasta ↔ Teknoloji: Fenomenolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlar, 2 sunuşlu oturum (türkçe), Özen B. Demir ve Gülşah Başkavak, Çarşamba, 29 Ocak 2020, 19:00 #OrientInstitutIstanbul #OIIstanbul

Tıbbın Epistemik Serüveni: Bir Biyopolitik Fenomenoloji Denemesi (Özen B. Demir): Tıbbın, bütün “insancıl” ve inter-disipliner vurgulara inat, bir tür kendiliğinden ideoloji şeklinde varlığını sürdüren fizikalizmi, mekanik ve şabloncu paradigması esasında bir tür “ucube fabrikası” olarak çalışır. Tıbbın hegemonik bilim rejimi bünyesindeki tevellüdü modernite öncesine, antikiteye dek uzatılabilir. Bu koordinattaki elzem kavram ise “isonomia”dır. İsonomia ideali, […]