Yeni Proje/ New Project “Beyin Kapasitesinin Artırılması: Uygulamalar ve Teknikler / Neuroenhancement: Practices and Techniques”, «NEPTurkey»

İnsan, Tıp ve Toplum: NEPTurkey

“Beyin Kapasitesinin Artırılması: Uygulamalar ve Teknikler (Neuroenhancement: Practices and Techniques, «NEPTurkey»)” adlı sosyolojik araştırma projesi, Dr. Melike Şahinol tarafından yönetilen “İnsan, Tıp ve Toplum” araştırma alanında (Orient-Enstitüsü İstanbul) gerçekleştiriliyor. Bu araştırma alanının amacı çeşitli süreçleri sistematik bir biçimde araştırmak ve böylece “Bilim, Tıp ve Teknoloji” dinamiklerinin toplum ve bireyler açısından oluşturduğu sonuçları anlamaktır.

Human, Medicine and Society: NEPTurkey

The sociological research project “Neuroenhancement: Practices and Techniques (NEPTurkey)” is conducted in the reseach field “Human, Medicine and Society” (at the Orient-Institut Istanbul) led by Dr. Melike Şahinol. The aim of this research field is to investigate several dynamic developments in Science, Medicine and Technology systematically and thereby to understand the consequences of these dynamics for society and its members.

visit: https://neuroenhancement.wordpress.com/