Doğayı Yeniden Şekillendirmek, İnsan Hayatı Geliştirmek mi? Tıp, Bilim ve Teknoloji Hayatımızı Nasıl Biçimlendirir

Vortragsreihe / Lecture Series / Konferans Serisi
Orient-Institut Istanbul 2016/2017
Verantwortliche / Academic Coordinator / Sorumlu: Dr. Melike Şahinol

Doğayı Yeniden Şekillendirmek, İnsan Hayatı Geliştirmek mi? Tıp, Bilim ve Teknoloji Hayatımızı Nasıl Biçimlendirir

Tıp, bilim ve teknolojideki yakın zamanlı gelişmeler daha önce görülmemiş bir insan “optimizasyonu” sağladı. Konferans serimiz bu gelişmelerin sonuçlarının disiplinler ve kültürler arası tartışmasına adanmıştır. Vücut modifikasyonundaki bilimsel gelişmeler, insanlık ve hayatın doğası kavramlarını algılayışı nasıl değiştirir? İnsan biyolojisine bilimsel ve teknik müdahalelerin kültürel ve sosyal sonuçları nelerdir? İnsanların biyolojik doğasına yapılan bu müdahaleler ve böylelikle gelen değişiklikler, yaşamda bir iyileşmeye yol açar mı? Konferanslar boyunca bu ve benzeri sorulara cevap aranacaktır.

Bu konferans serisi ile Orient-Institut Istanbul, Alman ve Türk bilim insanları arasında bu konularda bilimsel bir diyalog başlamasını amaçlayarak, yeni araştırma alanı “İnsan, Tıp ve Toplum”u sunar.

csm_finala1_431f05564c