“Doğayı Geliştirmek, Gelecekteki Bedenler: Disiplinlerarası ve Uluslararası Perspektifler”, Orient-Institut Istanbul, 17.-18.06.2016 TARİHLERİ NOT EDİN

İnsan genomunun ve bedeninin manipülasyonları giderek daha yaygın hale gelmektedir. Yeni yöntemlerin kullanılmasıyla, örneğin embriyoların genetiğinin değiştirilmesi ya da beyin implantlarıyla depresyon tedavileri gerçekleşmektedir. Doğayı “optimize” olasılığı, insanın dışsal ve iradi dizayn fırsatları hızla artıyor. Eksik ya da hatalı algılanan biyolojik beden, önceki gelecek kurgularında bir siborg olarak, yedek parça veya teknik açıdan yükseltilmiş bir nesne olarak görülüyorken, bugün, giderek pratikte de kurgulardaki kadar yer buluyor. “Insan doğası” giderek artan genetik müdahale imkanlarıyla, nöroprotez, diğer teknolojik ve tıbbi gelişmelerden dolayı sorgulanmaktadır.

İnsanlık hakkında yeni kavramlar mı ortaya çıkıyor? Görünüşe göre rastgele manipüle edilmis İnsan, bu “güzel yeni dünya’da”, kültürlerarası perspektiften bakınca nasıl algılanıyor? Ağırlıklı olarak Müslüman olan bir toplum, beden modifikasyon tekniklerine ve diğer kısmen fütüristik modifikasyon imkanlarına ve teknolojilerine nasıl yaklaşıyor?

Konferansın amacı, doğayı geliştirmek ve gelecekteki bedenler için uluslararası perspektifleri, özellikle Türk-Alman olmak üzere, disiplinlerarası bir araya getirmektir.

Kültürel, ekonomik ve sağlık politikası ile ilgili farklılıkları olmasına rağmen, birbirine bir çok konuda bağlantılı olan Almanya ve Türkiye, “batı” ağırlıklı Human Enhancement [İnsan Geliştirme] diskurlarını, kritik bir şekilde sorgulama alanı açıyor ve konuyla ilgili Türk-Alman akademik bilgi değişim ve paylaşım imkanını kazandırıyor.

16 konuşmacımız arasından sunum yapacak bazı arastırmacıları aşagıdakı listede bulabilirsiniz.
Ayrıntılı konferans bilgilerimizi size yakın zamanda aktaracağız.
Simultane çeviri vardır.

PD Dr. Joachim Boldt (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): Homo Creator: Sentetik Biyolojiden İnsan Genetik Geliştirmesine mi?

Prof. Dr. Swen Körner (Deutsche Sporthochschule Köln): Kötü Olan Şimdiki Zaman – Daha İyi Bir Gelecek: Eksik Bedenlerin Sosyal Yapısı Üzerine Gözlemler

Dr. Jürgen Hampel (Universität Stuttgart): Bireysel Optimizasyon ve Performans Baskısı Arasında – Neuroenhancement‘e Avrupa Perspektivleri

Assist. Prof. Dikmen Bezmez (Koç University): “İyileşme” Peşinde: Türkiye’deki bir Rehabilitasyon Hastanesinde Yürümenin Müzakeresini Yapmak

Dr. Claudia Liebelt (Universität Bayreuth): İstanbul’da Estetik Beden Modifikasyonları ve Kadınlık: Etnografik Bir Proje

Enno Park (Cyborg e.V.): Siborglar ve çeşitlilik

Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul): Beyin-Makine Arayüzleri: Siborg bir Biyo-Teknik Figür olarak Tekno-Serebral Şahıs Kökeni Üzerine

Dr. Diego Compagna (Technische Universität Berlin): Manipüle Edlimiş Hayatın Doğa ve Kültür Arasındaki İlişkiye Verdiği Sonuçlar

Dr. Arianna Ferrari (Karlsruher Institut für Technologie): Doğayı Geliştirmek, Bedenleri Değiştirmek: Vizyonlar ve Uygulamalar

İrtibat: Dr. Melike Şahinol, Orient-Insitut Istanbul

 

Organization: Orient-Institut Istanbul in cooperation with Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (KIT-ITAS).
Funded by Fritz Thyssen Foundation.
This event is organized in cooperation with and supported by the SYNENERGENE project (https://www.synenergene.eu). The Synenergene project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 321488.